niedziela, 13 maja 2007

Polityka

--- Jaki przepis konstytucji mówi że przepisy prawa mają być precyzyjne*

--- Proszę nie odpowiadać na moje pytania! To są pytania retoryczne!**

--- Przestańmy mówić bajki o 'wolnej Europie'.

--- Jaka jest różnica pomiędzy uczelniami państwowymi a niepaństwowymi?


All by bronisław wildstein. TVN24.

*lekka parafraza w oryginale "jak precyzyjne mają być przepisy prawa", bo trybunał odrzucił jeden paragraf wiadomej ustawy na podstawie jego nieprecyzyjności.

**Chciałbym to usłyszeć od egzaminatora :)

Reklama:

Zachęcam do zajrzenia na: http://fizolof.blogspot.com/

Moja strona domowa zmieniła adres: http://jbhome.wikidot.com/

Ta strona nie będzie już updejtowana. Blog został przeniesiony na: http://jbhome.wikidot.com/blog:start

Blog: