sobota, 5 maja 2007

Rozum jest, że tak powiem, dzieckiem Boga. Był on już przed Pismem i przed wszystkimi obrzędami, a nawet przed stworzeniem świata, a i po Piśmie i wszystkich obrzędach, a nawet po zmianie i odnowieniu stanu tego świata zawsze istnieć będzie.
-S Castellion "O sztuce wątpienia"

Reklama:

Zachęcam do zajrzenia na: http://fizolof.blogspot.com/

Moja strona domowa zmieniła adres: http://jbhome.wikidot.com/

Ta strona nie będzie już updejtowana. Blog został przeniesiony na: http://jbhome.wikidot.com/blog:start

Blog: