czwartek, 7 czerwca 2007

HFŚ

Na kolokwium była uzupełnianka:

Autor i Tytuł:

Jest rzeczą oczywistą że [Bóg] uczynił ________, _________ i __________, gdy karał poszczególne byty za grzechy.

Moje rozwiązanie:

Autor i Tytuł: Orygenes "Traktat o stworzeniu"

Jest rzeczą oczywistą że [Bóg] uczynił dobrze, mądrze i sprawiedliwie, gdy karał poszczególne byty za grzechy.

Rozwiązanie poprawne:

Autor i Tytuł: Orygenes "O Zasadach"

Jest rzeczą oczywistą że [Bóg] uczynił diabły, ludzi i anioły, gdy karał poszczególne byty za grzechy.

Reklama:

Zachęcam do zajrzenia na: http://fizolof.blogspot.com/

Moja strona domowa zmieniła adres: http://jbhome.wikidot.com/

Ta strona nie będzie już updejtowana. Blog został przeniesiony na: http://jbhome.wikidot.com/blog:start

Blog: