czwartek, 7 czerwca 2007

PW

Do opanowania materiału wykładowego wskazane jest aktywne uczestnictwo i notatki, które znakomicie ułatwią przygotowanie się do egzaminu końcowego. Ćwiczenia rachunkowe stanowią integralną część zajęć. Ambicją prowadzących zajęcia w ramach tego przedmiotu jest przedstawienie bardziej zaawansowanych problemów mechaniki kwantowej w sposób możliwy do przyswojenia w trakcie uważnego śledzenia wykładu i aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach rachunkowych.


Dlaczego mi się to z komuną kojarzy? Patrz post o PiSie. Podkreślenia moje, znaczą "woła o pomstę do Nieba".

Reklama:

Zachęcam do zajrzenia na: http://fizolof.blogspot.com/

Moja strona domowa zmieniła adres: http://jbhome.wikidot.com/

Ta strona nie będzie już updejtowana. Blog został przeniesiony na: http://jbhome.wikidot.com/blog:start

Blog: