sobota, 10 maja 2008

Jakiegoż to izmu żeśmy nie sprawdzili?

Czyli teoria stwierdzająca że człowiek jest nieredukowalny do oddziaływań fizycznych, biologicznych, kulturowych, ekonomicznych, w ogóle do niczego; jest czymś wykraczającym poza wszelkie struktury.


Lepiej brzmiałoby gdyby użyć tu słowa transcędującym (i wchrzanić jakiś -izm*)
*kretynizm??

Reklama:

Zachęcam do zajrzenia na: http://fizolof.blogspot.com/

Moja strona domowa zmieniła adres: http://jbhome.wikidot.com/

Ta strona nie będzie już updejtowana. Blog został przeniesiony na: http://jbhome.wikidot.com/blog:start

Blog: